Сургалт

ХАМГИЙН БАГА ЗАРДЛААР, ХАМТ ОЛНООРОО МЭДЛЭГ, ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХИЙГ ХҮСВЭЛ БИДЭНД ХАНДААРАЙ!

БХАН нь БСШУ-ны Сайдын 2012 оны 320 дугаар тушаалаар батлагдсан "Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, удирдах ажилтаны мэргэжил дээшлүүлэх кредиттэй төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр”-ийн модулиар сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтан, арга зүйч, багш, туслах багш, эцэг эхчүүдэд шинэ мэдлэг, мэдээлэл олж авах, мэргэжлээ дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэргээ ахиулахад нь дэмжлэг үзүүлэх төрөл бүрийн сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

 

Сургалтуудыг БХАН-ээс зохион байгуулсан үндэсний цуврал сургалтуудад хамрагдаж, багш нарын мэргэжил, заах ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах мэдлэг чадвар эзэмшсэн, БСШУЯ болон БХАН-ийн "Үндэсний сургагч багш”-ийн гэрчилгээ албан ёсоор авсан 40 гаруй багш нар удирдан зохион байгуулж, өөрийн хуримтлуулсан мэдлэг, туршлагаа бусад багш нартай харамгүй хуваалцдаг. Мэргэжил дээшлүүлэх энэхүү сургалтыг тухайн хамт олны хүсэлт захиалгын дагуу орон нутагт нь очин 3-6 өдөрт багтаан хийх ба сургалтын төлбөр нь кредитээсээ шалтгаалан өөр өөр байна.

Манай сургалтын онцлог давуу талууд:

 

  • Багшийн ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажлаа үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг;

  • Олон улсын стандартад нийцүүлсэн сургалтын технологийн шинэ мэдлэг, мэдээлэл, туршилт, ажиглалтанд суурилсан;
  • Хамт олны хэрэгцээнд тулгуурлаж, оролцогчдыг ажлын байрнаас нь хөндийрүүлэхгүй, нэг сургагч багшид ноогдох суралцагчийн тоо цөөн байхаар зохион байгуулдаг;
  • Оролцон бүтээх арга зүйг хэрэгжүүлж, туршлагаар баяжигдсан;
  • Агуулга, арга зүй нь амьдрал, практикт хэрэгжүүлэхэд энгийн дөт;
  • Сургалтын дараах эргэх холбоонд ач холбогдол өгч урамшуулан, хамтран ажилладагт оршино.

 

БИДНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТЫН СЭДВҮҮД:

1. Боловсролын удирдлага ба сургуулийн менежемент
2. Амжилттай сайн сургалтыг анги танхимдаа хэрхэн зохион байгуулах вэ?
3. Хүүхдийн хувийн онцлогийг судлах нь
4. Ангийн номын сан – Бүтээлчээр унших бичих арга зүй
5. Сэтгэн бодохуйд суралцах нь
6. Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга зүй
7. Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй ба анхан шатны дохионы хэл
8. Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүй ба дунд шатны дохионы хэл
9. Сургуулийн өмнөх боловсрол-Багшийн хөгжил
10. Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн менежмент
11. Бага насны хүүхдэд сурах арга барил эзэмшүүлэх арга зүй (6-12 нас)
12. Бага насны хүүхдэд хөгжимт тоглоомыг зохион байгуулах нь
13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ердийн орчинд суралцах боломжийг бүрдүүлэх нь
14. Сургалтын явцыг ажиглан тэмдэглэл хөтлөнгөө судалгаа хийх арга зүйд суралцах нь
15. Бага насны хүүхдийн хувийн онцлогийг сургалтанд харгалзах нь
16. Бага насны хүүхдийн тоглоомын үйл ажиллагаа түүнийг зохион байгуулах нь (2-5 нас)
17. Стандартад суурилсан нэгж хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
18. Амжилтанд хүрэх шинэ гарц (Төсөл боловсруулж, бичих арга зүй)
19. Ёс суртахууны боловсрол ба Сайн сайхан зан чанарыг хөгжүүлэх арга зүй
20. Багшийн дотны зөвлөн, туслагч (Сургалтын менежерүүдэд зориулсан модуль)
21. Сайн багш болон төлөвших арга ухаанд суралцах нь (Залуу багш нарт)
22. Бичиж туурвих нь өөрийгөө хөгжүүлэх нэг арга
23. Идэвхтэй сургалт ба сурахуй
24. Анги удирдах ур чадвар ба багшийн ажлын төлөвлөлт
25. Сурагчийн сурлагын амжилтын үнэлгээ
26. Эсээ, илтгэл, мэтгэлцээний сургалтын арга зүй
27. Хүүхэд төвтэй сургалтын орчин ба арга зүй (2-5 нас)
28. Хүүхэд төвтэй сургалтын орчин (6-12 нас)
29. Багшлахуйн чанарыг сайжруулах нь
30. Бага насны хүүхдийн зурагт ном бүтээх нь
31. Эцэг эх та хүүхдийн анхны багш
32. Суралцагчдыг багаар ажиллах арга барил эзэмшүүлэн хамтран суралцахуйд сургах нь
33. Бага насны хүүхдийн жүжигчилсэн тоглолт түүнийг зохион байгуулах арга зүй
34. Нялх, нярай хүүхдэд сургалт явуулах нь
35. Хамтдаа сурцгаая

36. Сургалт тоглоом

37.Бага насны хүүхдийн хөгжилд гэр бүлийн оролцоо


Нийтэлсэн АДМИН, 22-03-2013, 06:22

МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn