Судалгаа

БХАН нь бусад байгууллагын захиалгаар боловсролын салбарын судалгааны ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэдэг. 


Манай судалгааны ажлуудын онцлог:

  • Судалгааны багт дотоод гадаадад чанарын болон тоон судалгаа хийж байсан туршлагатай судлаачид багтдаг.
  • Судалгааны бүх төрлийн хэрэгслүүдээс тухайн судалгааны ажлын онцлогт тохируулан сонголт хийж мэдээллээ цуглуулна.
  • Судалгааны мэдээлэл цуглуулах туршлагатай баг бүрдүүлж ажиллана
  • Судалгааны тоон мэдээллийг олон улсын түвшинд хэрэглэгддэг програм ашиглан боловсруулна
  • Судалгааны тайланг монгол, англи хэл дээр бэлтгэнэ

 

Бидний гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

- Төлбөртэй давтлага / дамжаа судалгааны үр дyн/
- "Сургууль завсардсан хvvхэд” судалгааны үр дvнгээс
- "Монгол дахь сургууль завсардалт" судалгааны тайлан
- The Mongolian Drop Out Study
- "Төлбөртэй давтлага / дамжаа" судалгааны тайлан
- Монголын багшийн цалин: Сүүлийн жилүүд дэх өөрчлөлт

Нийтэлсэн АДМИН, 22-03-2013, 06:58

МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn