Боловсролын Бодлогын Төвүүдийн Сүлжээ

ББТС нь нээлттэй нийгмийн үнэт зүйлсийг тусгасан, уян хатан, оролцооны, бодит баримтад суурилсан, ил тод бодлогыг боловсролын салбарт нэвтрүүлэх явдлыг хөхүүлэн дэмжих эрхэм зорилготойгоор ажиллана. Эдгээр үнэт зүйлсийг хөхүүлэн дэмжсэнээр бодлогын алсыг харсан санаачилгууд төдийгүй нөлөөллийн болон мониторингийн үйл ажиллагаанууд нь засгийн газар болон боловсролын тогтолцоо нь үүргээ гүйцэтгэж байгаа эсэхийг магадлах боломжийг олгоно хэмээн үзэж байна. ББТС нь одоогоор 20 орны 23 байгууллагыг эгнээндээ нэгтгээд байна.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

  • Үйл ажиллагааны хүрээ бий болгох.
  • Нөлөөллийн консорциум байгуулах
  • Боловсролын бодлого дахь бүс нутгийн хэмжээний асуудлуудыг анхааралдаа авч хариу өгөх
  • Боловсролын салбарт нөү-хау бий болгон түүнийг өргөжүүлэх.
  • Боловсролын салбарт нээлттэй нийгмийн үнэт зүйлсийг төлөвшүүлэх үйл явцад ББТС-г олон улсын дуу хоолой болгох.

ББТС болон гишүүн байгуулагуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.edupolicy.net вэбсайтаас үзнэ үү.

Нийтэлсэн АДМИН, 5-03-2013, 08:36

МЭДЭЭЛЭЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Copyright © 2013 Khan Sesan LLC. All Rights Reserved.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 15/1 Улаанбаатар-28, Монгол Улс-210628
Утас: (976-11) 324285
Факс: (976-11) 324285
И-мэйл: info@mea.org.mn